Aplikácia pri skúške stavebných materiálov

2121

Súvisiaci test:

※ Skúška kompresie / ohybu na určenie pevnosti, tuhosti a deformácie

※ Trojosový test v horúcich / studených podmienkach

※ Test zmrazovania a rozmrazovania

※ Stanovenie ďalších charakteristických vlastností podľa špeciálnych noriem


Čas odoslania: 17. február 2022