Aplikácia v teste kovových materiálov

21212

Súvisiaci test:

※ Napätie, stlačenie, ohyb a strih

※ Testovanie s rozšírenými teplotnými rozsahmi

※ Akékoľvek testovacie metódy, ktoré trh vyžaduje

※ Lomová húževnatosť a predtrhlina, dynamický cyklický a vysoký cyklus, termomechanické a viacosové testy únavy

※ Testy rotačného ohybu

※ Nárazové testy vrátane kyvadla a pádového závažia, Charpyho, Izoda a ťahového nárazu

※ Dotvarovanie a prasknutie

※ Nízka a rýchla pevnosť v ťahu

※ Baňkovanie, hlboké ťahanie, rozširovanie otvorov

※Krútenie

※ Trenie a opotrebovanie

※Tvrdosť

※ Príprava vzorky


Čas odoslania: 17. február 2022